radionyhetene.no
R A D I O N Y H E T E N E


Nyheter kl 11 med Endre


Forhandler om arbeidstid for lærere

Nå starter formelt forhandlingene om arbeidstid for lærerne


Sakene i sendingen kan bli endret på kort varsel, men normalt ikke når det er mindre enn 10 min til sendetidspunktet.

Regionale nyheter på din stasjon ? Se her.